U bent hier: Home | Editie 2011Klik hier voor sfeerfoto's van de vorige editie in 2011

Winnaars e-Government Awards 2011

De website Student@work van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) was de grote winnaar van de Agoria eGov-awards 2011. De RSZ maakte een online tool rond de nieuwe regels voor studentenjobs; volgens de jury een schoolvoorbeeld van hoe eGov de dienstverlening naar de burgers kan verbeteren. Ook in de prijzen vielen de warmtefoto van de stad Gent (award gebruiksvriendelijkheid), het elektronisch proces-verbaal van de FOD Werkgelegenheid (award rendabiliteit), Trafiroutes van het Waals gewest (award innovatie) en eBirth van FEDICT (award beste samenwerking).

eGov-award Beste Project : Student@work (RSZ)
Vanaf 1 januari 2012 ging een nieuwe wettelijke regeling in over studentenarbeid. Zo'n 500.000 studenten en meer dan 50.000 werkgevers doen elk jaar een beroep op deze regeling, die sterk werd uitgebreid en vereenvoudigd. Via deze website wil de RSZ de nieuwe regeling promoten en ondersteunen. De site is volledig op maat van de jongeren. Niet alleen qua design en taalgebruik, maar ook door het inzetten van sociale media als Netlog, Twitter en Facebook en een mobiele versie. En bovenal praktisch en gebruiksvriendelijk. Zo is de site gekoppeld aan het centrale informatiesysteem van de sociale zekerheid.

eGov-award Gebruiksvriendelijkheid : Warmtefoto Gent (Stad Gent)
Omdat veel mensen niet weten hoe goed of slecht hun dak geïsoleerd is, werd in de winter van 2011 een 'warmtefoto' gemaakt. Op deze interactieve warmtefoto kunnen de Gentenaren online hun dak zoeken en de kwaliteit van de dakisolatie inschatten. Aan deze 'tool' is een traject gekoppeld van een groepsaankoop dakisolatie, infoavonden, hulp voor doe-het-zelvers en extra-ondersteuning voor mensen met een laag inkomen.

eGov-award Rendabiliteit : ePV (procès-verbal électronique) (FOD Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg)
Met ePV wil de overheid de sociale fraude beter bestrijden door een snellere verwerking van pv's en betere uitwisseling van informatie. Het is de bedoeling om alle diensten rond sociaal strafrecht te betrekken bij dit project. Op 5 oktober 2011 zijn er reeds 5.570 ePV's opgesteld. De PV's worden elektronisch ondertekend met de e-ID en ze worden verrijkt met informatie uit bronnen zoals het Rijksregister, het bisregister en de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Eens de elektronische uitwisseling van gegevens uit de databank ePV veralgemeend is, zal dit naar schatting leiden tot een meeropbrengst van meer dan 5 miljoen euro per jaar. Streefdoel is een vervolgingsgraad van 85%, een stuk meer dan de 65% die we vandaag halen.

eGov-award Innovatie (en creativiteit) : TRAFIROUTES (Service Public de Wallonie)
Met de nieuwe portaalsite Trafiroutes.wallonie.be wil het Waals gewest de weggebruiker zo goed mogelijk informeren over mobiliteit. De website is beschikbaar in 4 talen en maakt gebruik van 'real time informatie' over files, wegenwerken en incidenten. De gebruikte kaarten hebben zoomfuncties van 1:2.000.000 tot 1:50.000.

eGov-award Beste Samenwerking : eBirth (FEDICT)
eBirth versimpelt de uitwisseling van de gegevens tussen de verschillende overheidsdienten bij geboortes; het ziekenhuis, de gemeente, de gemeenschapsdiensten en de diensten van de sociale zekerheid en federale overheid. Zo kunnen onder meer de mutualiteiten, werkgevers en kinderbijslagdiensten sneller en beter geïnformeerd worden.