U bent hier: Home | Winnaars

Het project dat over de 4 beslissingscriteria het best scoorde.
GENOMINEERDEN
DISCIMUS
AgODi : Agentschap voor Onderwijsdiensten
eBox Burger
Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid (OISZ) – ingediend door Kruispuntbank Sociale Zekerheid & Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Loket van de toekomst : IntelliStamp en Webcamloket
Stad Mechelen
 
WINNAAR
Loket van de toekomst : IntelliStamp en Webcamloket
Stad Mechelen

Dit project bestaat uit 3 onderdelen met als doel de uitbouw van de meest gebruiksvriendelijke e-gov webwinkel of het ultieme e-loket: Ten eerste: het e-loket werd sterk vereenvoudigd en gebruiksvriendelijker gemaakt. Meer dan 60 bijsturingen werden gerealiseerd door gebruikerstests.

Ten tweede, als eerste openbaar bestuur lanceerde de stad Mechelen in primeur de digitale stempel die in startfase 5 attesten van een wettelijke digitale handtekening voorziet én zijn legale waarde behoudt bij het printen. Deze innovatie betekent zowel voor burgers als ambtenaren een grote besparing van tijd en moeite. Doelstelling was het afleveren van 150 Intellistamp documenten per week. Momenteel zit men reeds aan  meer dan 300.

Ten derde, daarnaast nam de stad haar webcamloket in gebruik, uniek en een wereldwijde primeur. De burger die de website bezoekt kan over bepaalde onderwerpen en op bepaalde tijdstippen bijstand krijgen van een ambtenaar via webcam (of tekstchat). Maar het systeem is veel meer dan alleen 1 op 1 communiceren. Je krijgt ook directe hulp en ondersteuning: zo kan de ambtenaar het scherm delen en samen met de burger e-formulieren invullen.
 
 
Voor het project dat op de meest duidelijke wijze de gebruikers uit de doelgroep laat gebruik maken van de e-government-toepassing, dat duidelijk aangeeft welke de stappen zijn die hierna zullen volgen en dat feedback geeft over het proces dat werd aangevat.
GENOMINEERDEN
DISCIMUS
AgODi : Agentschap voor Onderwijsdiensten
Sint-Truiden, van bij je thuis tot in de stad...
Toerisme Sint-Truiden & Stad Sint-Truiden
Application culture.be
Fédération Wallonie-Bruxelles / Administration générale de la Culture
 
WINNAAR
DISCIMUS
AgODi : Agentschap voor Onderwijsdiensten

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) verzamelt gegevens van meer dan één miljoen leerlingen uit het leerplichtonderwijs. Tot nu verzonden de scholen de meeste gegevens via een aparte webtoepassing in bulk naar de centrale databank van het Agentschap.

Door DISCIMUS gebeurt dit op een nieuwe manier. Via een leerlingenadministratie-pakket, houden de scholen de gegevens van hun leerlingen bij. Dit doen zij om te kunnen beschikken over juiste klassenlijsten, juiste adressen van de leerlingen enz. De webdienst DISCIMUS zorgt ervoor dat de informatie die AgODi nodig heeft, automatisch naar de databank van AgODi wordt verzonden. Scholen moeten nu enkel nog de gegevens correct in hun leerlingenadministratiepakket registreren en geen aparte zendingen meer doen. Momenteel zijn 70% van de inschrijvingen geregistreerd in DISCIMUS. Vanaf februari 2013 start AgODi met de registratie van de afwezigheden, later volgen de studieresultaten. Op basis van de actuele gegevens zal AgODi diverse processen efficiënter kunnen uitvoeren zoals bijvoorbeeld de leerplichtcontrole.

 
 
Voor het project dat op een zo éénvoudig mogelijke manier, zoveel mogelijk doelstellingen realiseerde voor gebruiker en overheid en tegelijkertijd zoveel mogelijk waarde creëerde voor de gebruiker en de overheid (in termen van tijdswinst, in termen van minder administratieve kosten,...).
GENOMINEERDEN
DOLSIS
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid & Kruispuntbank Sociale Zekerheid
TELEMARC
SPF Chancellerie du Premier Ministre
Genk Integraal DienstverleningsSysteem – GIDS
Stadsbestuur van Genk
 
WINNAAR
TELEMARC
SPF Chancellerie du Premier Ministre

Telemarc kadert in de digitalisering van de overheidsopdrachtenmarkt. Via deze toepassing krijgen aanbestedende overheden onmiddellijk toegang tot de meest recente informatie afkomstig uit de authentieke federale bronnen.

De volgende informatie is beschikbaar:

  – de jaarrekeningen ingediend bij de Nationale Bank,
  – het attest van aangifte en betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ,
  – het attest van btw-plichtigheid,
  – de juridische situatie van de onderneming,
  – de erkenning van bouwondernemers,
  – IN VOLTOOIINGSFASE: het attest van fiscale schulden,
  – BINNENKORT: het uittreksel uit het centraal strafregister dat het ‘bewijs van goed gedrag en zeden’ vervangt.

De doelstellingen van dit project zijn o.a. administratieve vereenvoudiging voor de bedrijven, tijdswinst en absolute betrouwbaarheid van de inlichtingen.

 
 
Voor het project dat op een vernieuwende manier de overheidsdiensten aanbiedt en/of dat gebruik maakt van de nieuwste technologische snufjes op het vlak van hardware en software.
GENOMINEERDEN
Loket van de toekomst : IntelliStamp en Webcamloket
Stad Mechelen
Open Data Portaal Stad Gent
Stad Gent
GIAM
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid & Fedict
 
WINNAAR
GIAM
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid & Fedict

Ondernemingen communiceren via verschillende medewerkers met de overheid. Naargelang het domein is iemand anders gemachtigd om te communiceren rond fiscaliteit, het beheer van de loonlijst of de inschrijving van het wagenpark.

Het geïntegreerd identiteits- en autorisatiemanagement (GIAM) zorgt ervoor dat ondernemingen voortaan zelf elektronisch kunnen aangeven wie waarvoor gemachtigd is. In een eerste fase, einde 2011, werd GIAM uitgerold voor een aantal kerntoepassingen van de sociale zekerheid (oa. Dimona, DmfA...), de FOD Financiën (Tax-on-Web) en de FOD Mobiliteit (WebDIV). Voor de ondernemingen biedt GIAM het gebruiksgemak en de veiligheid van één centraal beheersysteem voor de identificatie, authentificatie en het beheer van toegangsrechten. Voor de overheid biedt het gebruik van één centraal, generiek platform het voordeel van de eenvormigheid. Bovendien vermijdt GIAM dat meerdere overheidsdiensten moeten investeren in sterk gelijkaardige technologie. Dankzij standaardisatie en hergebruik zorgt GIAM zo voor een kostenbesparing van ettelijke miljoenen euros.
 
 
Voor het project dat het meest en het best samenwerkte met andere overheidsdiensten uit andere beleidsdomeinen en/of uit andere beleidsniveau´s.
GENOMINEERDEN
Het Centraal Referentie AdressenBestand (CRAB)
AGIV
Visanet-BelVis-BelvisBorderControl: Belgisch implementatie van het Europese Visa Information System
FOD Buitenlandse Zaken / FOD Binnenlandse Zaken / Federale Politie
eBox Burger
Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid (OISZ) – ingediend door Kruispuntbank Sociale Zekerheid & Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
 
WINNAAR
eBox Burger
Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid (OISZ) – ingediend door Kruispuntbank Sociale Zekerheid & Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
 

De sociale zekerheid heeft een gepersonaliseerde ruimte met beveiligde berichtenservice (eBox) ontwikkeld, waarmee burgers online hun persoonlijke gegevens consulteren, meldingen ontvangen, attesten aanvragen, ontvangen en archiveren.

De eBox-toepassing is beschikbaar als ‘widget’, een blok dat eenvoudig te integreren valt op een website van elke betrokken instelling. In een eerste fase bundelt het burgerportaal MySocialSecurity.be persoonlijke data en briefwisseling van de RVA (tewerkstelling, ontslag, Activa...), RJV (vakantiegeld), RSZ (studentenarbeid) en Sigedis (pensioenen) binnen de sociale zekerheid. Elke overheidsdienst die dat wil, kan de eBox integreren op haar eigen site.

Voor een optimaal gebruiksgemak wordt de eBox gekoppeld aan een regulier e-mailadres naar keuze van de burger. Daarop ontvangt hij of zij een melding wanneer er nieuwe informatie beschikbaar is in de eBox. Om de persoonlijke meldingen en documenten te raadplegen in alle veiligheid, logt de burger in met behulp van de eID en bijhorende PIN-code (of token). Belangrijke informatie en attesten zijn continu in de ‘Cloud’ beschikbaar voor de burger, die ze niet langer zorgvuldig moet bewaren.